Udgiveren af kanonbogen valgt

Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender viderefører den succesrige Læselyst-kampagne.

Der har til formål at sikre et godt møde mellem børn og litteraturen.

De tre ministerier har netop bevilget to millioner kroner til 28 projekter over hele landet.

Undervisningsminister Bertel Haarder, minister for Familie- og Forbrugeranliggender Lars Barfoed og kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Læselyst-kampagnen drejer sig om børnene og bøgerne, om læselyst og læseglæde og dermed om fremtiden for det danske sprog. Det er vigtigt for regeringen, at bøger og læsning er et højt prioriteret område, og at vi tager udgangspunkt i børnene: Kommende generationer skal være bedre til at læse, og de skal delagtiggøres i selve glæden ved læsning. Der er store oplevelser at hente i bøgerne. Og der er viden og erkendelse. Helt elementært kan man sige, at uden læsning fungere demokratiet ikke. Alle skal kunne –ikke bare læse men være gode og kritiske læsere. Derfor er det vigtigt at sørge for, at børn får en naturlig omgang med bøger, og at de bliver inspireret gennem alle de gode projekter, som Læselyst-kampagnen rummer.”

Læselyst-kampagnen blev indledt af kulturminister Brian Mikkelsen i marts 2003. I de tidligere kampagneperioder har førskolebørnene været en markant målgruppe, men i 2005-2006 har styregruppen anbefalet et fokus på familien og de større børn og unge. De lokale projekter afspejler på den baggrund et ønske om at arbejde med læselyst på mange forskellige alderstrin.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Jane Johansen Pade, Kulturministeriet, tlf: 3392 3566
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf: 3392 3598