Udmelding om udflytning af statslige arbejdspladser på kulturområdet

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fusioneres med Dansk Landbrugsmuseum og flytter til Djursland. Ledelsen af begge museer overgår fra d.d. til Dansk Landbrugsmuseums direktør. Statens Kulturarvskontor flyttes til Nykøbing Falster. Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere, når Kulturministeriet nøjere har analyseret udnyttelsen af ministeriets bygninger.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Udflytningerne på kulturområdet handler om sund fornuft. Dels bør vi i staten gøre, hvad vi kan for at bidrage til et så alsidigt og velfungerende kulturliv i hele landet som overhovedet muligt. Dels bør jeg som minister komme med løsninger, når vores institutioner befinder sig i situationer, der gør, at fremtiden ser usikker ud. Begge dele opnår vi med denne udflytning.”

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fusioneres med Dansk Landbrugsmuseum

Med et besøgstal på 17 betalende gæster om dagen og 13 ansatte samt et sårbart økonomisk grundlag grundet en tung drifts- og vedligeholdelsesbyrde af bygninger står Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum over for store udfordringer. Det skønnes, at der vil være mere end tre gange så mange, der får glæde af museet efter sammenlægningen. Fusionen med Dansk Landsbrugsmuseum skaber altså et større fagligt museumsmiljø med langt flere museumsgæster og frigør samtidig museet for vedligeholdelsesbyrden i Hørsholm. Dermed imødekommes museets udfordringer, og det bliver muligt at styrke kvaliteten i museumsarbejdet. Dansk Landbrugsmuseums direktør, Peter Bavnshøj, overtager ledelsen af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fra dags dato og vil i kraft af sin rolle som direktør for begge museer varetage planlægningen af den forestående fusion. Museets nuværende direktør, Jette Baagøe, træder tilbage som direktør, men forbliver løst tilknyttet museet frem til udgangen af august, hvor hun går på pension. 

Statens Kulturarvskontor flyttes til Nykøbing Falster 

Med flytningen af Statens Kulturarvskontor til Nykøbing Falster medvirker Kulturministeriet til at fordele kulturliv og kulturadministration mere ligeligt i hele Danmark. Primo 2017 forventes Statens Kulturarvskontor med ca. 60 medarbejdere at få adresse i Nykøbing Falster, hvor de skal varetage administrationen af de tusindvis af fortidsminder og fredede bygninger inkl. en række statslige slotte, der geografisk er spredt ud over hele landet.

Statens Værksteder for Kunst udflyttes ikke – men søges flyttet på et senere tidspunkt 

Dansk Arkitektur Center fraflytter pr. 1. januar 2018 Gl. Dok, som centret bebor sammen med Statens Værksteder for Kunst. Det betyder, at bygningen i nær fremtid vil stå halvtom – og det på en af Københavns dyreste adresser med en meget høj kvadratmeterpris. Analysen af udflytningen af Statens Værksteder har vist, at det er dyrt at flytte. Men den har samtidig slået en tyk streg under, at det også er meget dyrt at blive.

Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere. Kulturministeriet igangsætter snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i forlængelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til Statens Værksteder for Kunst.

Læs mere om økonomien bag udflytningen af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16