Udmøntning af tipsmidler til international kulturudveksling

Kulturminister Brian Mikkelsen har fordelt en pulje på 6 mio. kr. til institutioner på ministeriets område målrettet til arbejdet med international kulturudveksling.

Kulturministeren udtaler i den forbindelse:

”I dag står kulturarbejdet på tværs af grænserne mere centralt end nogen sinde. Nye impulser og ny viden udefra er hele tiden med til at give os nye, spændende kulturelle oplevelser. Samtidig er en dynamisk, dansk kultur utrolig vigtig, hvis vi skal bevare vores velstand i den nye kultur- og oplevelsesøkonomi. Derfor er det også afgørende, at der rundt omkring på vores centrale kulturinstitutioner er frie midler til at kaste sig ud i internationale projekter”.

Puljen uddeles en gang årligt, og fordeles i år således:

Danish Crafts                                     475.000 kr.
Dansk Arkitektur Center                      450.000 kr.
Kulturarvsstyrelsen                             300.000 kr.
Biblioteksstyrelsen                              275.000 kr.
Statens Arkiver                                   150.000 kr.
Det Danske Filminstitut                        500.000 kr.
Kunstrådet                                       3.850.000 kr.  

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598
Fuldmægtig Jakob Broberg Lind, tlf. 3392 3599.