Udredning om fremtidens museumslandskab

Kulturminister Carina Christensen (K) sætter hen over foråret gang i en række temakonferencer for museumsfolk, forskere og kommunernes kulturpolitikere, som stiller skarpt på fremtidens museumslandskab som led i ministerens strategi ”Kultur for Alle”.

Viden og ideer fra temakonferencerne skal indgå i en samlet udredning, der gør status over museernes udfordringer og kommer med anbefalinger, der lægger grunden for et fremtidssikret dansk museumslandskab. Udredningen skal bl.a. svare på, hvordan museerne organiseres bedst muligt, hvordan de får det stærkest mulige samarbejde med andre aktører, og hvordan borgernes engagement får et vedvarende løft.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Museerne gør et vitalt stykke arbejde, som bliver endnu vigtigere i fremtiden. De er formidlerne af vores kulturarv – den kulturarv, der skaber indlevelse i vores fælles historie og demokratiske kultur. Men udfordringerne er også store. Publikum får flere konkurrerende tilbud, og de faglige krav bliver større og større. Vi skal være knivskarpe i vores svar på udfordringerne. Derfor skal vi nu have en udredning om Fremtidens Museumslandskab.”
 
Temakonferencerne om Fremtidens Museumslandskab vil blive afholdt hen over 2010, og vil blive afsluttet med aflevering af en udredning til kulturministeren primo 2011. Ikke kun deltagerne, men også den brede offentlighed vil komme til orde i debatten. Efter sommerferien offentliggøres en midtvejsrapport om udredningens foreløbige resultater, og der afholdes en bred, offentlig høring over den færdige udredning.
 
Forberedelsen af temakonferencerne og opsamling af resultaterne til en samlet udredning varetages af et arbejdsudvalg under Kulturministeriet, bestående af afdelingschef Steen Kyed, departementet, direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, direktør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet, og direktør Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst. 

Læs kommissorium for udredningen.
 
Yderligere oplysninger: 
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21