Udredning om nyheder

Kulturministeriet har med inddragelse af DR, Danske Medier, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder udarbejdet en faktuel udredning om DR’s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet.

Udredningsarbejdet er gennemført på baggrund af medieaftalen for 2012-2014 indgået den 9. oktober 2012 af samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance.

I aftalen indgår, at der ”til brug for forhandlingerne med DR om en ny public service-kontrakt for 2012-2014 skal gennemføres et udredningsarbejde med inddragelse af relevante aktører om DR’s anvendelse af egenproducerede nyheder og nyheder fra dagbladene m.v. (bl.a. ved ”dybe links”) på DR’s internetsted, herunder på de regionale sider. Udredningen skal også omfatte en kortlægning af, hvordan andre medier anvender DR’s egenproducerede nyheder." 

Udredningen er baseret på tilgængelig viden af faktuel karakter, herunder inddragelse af foreliggende forskningsundersøgelser. Udredningen vil i løbet af kort tid af kulturministeren blive forelagt for partierne bag medieaftalen.

Hent udredningsnotat om DR’s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet (pdf)