Udtalelse fra Kammeradvokaten

Udtalelse fra Kammeradvokaten om Søndagsavisens sagsanlæg mod Kommissionens godkendelse af mediestøtten.

”Kammeradvokaten vurderer, at Søndagsavisens søgsmål mod Kommissionen ikke har konsekvenser for udbetalingen af mediestøtte 

Søndagsavisen har den 13. marts 2014 stævnet Kommissionen, fordi man mener, at Kommissionens godkendelse af mediestøtteordningen skal erklæres ugyldig. Kulturministeriet har på baggrund heraf anmodet Kammeradvokaten om en vurdering af, hvilke konsekvenser dette har for mediestøtten, som Medienævnet fordeler i næste uge. 

Af Kammeradvokatens udtalelse fremgår det blandt andet, at Kammeradvokatens overordnede vurdering er, at der ikke er retlige eller praktiske grunde til, at Kulturministeriet skulle sætte mediestøtteordningen i bero, mens retssagen verserer. Kammeradvokatens umiddelbare vurdering er endvidere, at risikoen for, at den udbetalte støtte vil skulle kræves tilbagebetalt på et senere tidspunkt, samlet set er meget lille. 

Kammeradvokatens vurdering er i overensstemmelse med Kulturministeriets opfattelse af, at en retssag ikke sætter hverken Kommissionens godkendelse eller mediestøtteloven ud af kraft. Derfor agter ministeriet at fortsætte med at administrere støtten i overensstemmelsen med Kommissionens afgørelse og mediestøtteloven. Støtten vil derfor blive udbetalt planmæssigt i april.” 

Læs Kammeradvokatens udtalelse (pdf)