Udvalg afleverer en række forslag til bedre formidling på museer

I 2005 nedsatte kulturminister Brian Mikkelsen det såkaldte formidlingsudvalg, der skulle undersøge, hvordan museerne kan blive bedre til at præsentere deres samlinger på en levende og vedkommende måde.

Udvalget skulle blandt andet kigge på udviklingen i antallet af besøgende, museernes økonomi og erfaringer fra udlandet og tage stilling til, om der er behov for styrket koordinering museerne imellem, og om der er mulighed for fælles udvikling eller forskning.
 
Udvalget har også undersøgt mulighederne for at bruge nye medier i museernes formidling og nye måder at skabe sammenhæng mellem samlinger og skolernes undervisning.
 
I dag har udvalget afleveret sin rapport, der rummer 32 konkrete forslag til, hvordan museernes formidlingsindsats kan styrkes.

Brian Mikkelsen takker for rapporten og udtaler:

”Der er tale om en flot og meget inspirerende udredning, som jeg glæder mig til at studere nærmere. Det er vigtigt, at vi får sat fokus på, hvordan museumsformidlingen kan blive endnu bedre, både for dem, der allerede kommer på museerne, og for alle dem, der endnu har museumsoplevelser til gode. Museerne kan jo noget, som ingen andre kultur- og fritidsaktiviteter kan. Ud over at give os oplevelser og noget at samles om, kan vi også lære noget om os selv og vores omverden.

Udvalgets drøftelser, iagttagelser og anbefalinger vil danne grundlag for mine overvejelser om, hvordan vi skal tage initiativer, der kan udvikle museernes formidling. Jeg vil i løbet af de kommende måneder overveje den konkrete udmøntning af den pulje på 40,5 mio. kr., der er afsat på Finansloven for 2007.”
 
Hent formidlingsudvalgets rapport.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598