Udvalg skal styrke børns forhold til biblioteker

80 % af alle danske børn benytter folkebiblioteket, men de flittigste brugere har halveret deres besøgsantal inden for de sidste syv-otte år.

Derfor har kulturminister Brian Mikkelsen nedsat et nyt udvalg af fagfolk og eksperter, der skal se på, hvordan den udvikling kan vendes. 
 
”En af børnebibliotekets fornemste opgaver er at stimulere og udfordre børns sprog, læsefærdigheder og at tilbyde oplevelser og viden,” udtaler ministeren. ”Det kan være gennem samtale, bøger, musik, film eller internettet. Den nye, selvbevidste generation af børn og unge er utroligt målrettet, og de fleste kan sikkert nikke genkendende til, hvor overraskende hurtigt selv helt små børn er til at tage ny teknologi til sig. De ved, hvad de vil have, og det er ikke kun bøger. De vil have svar på alt mellem himmel og jord – vel at mærke med det samme – og hellere i går end i dag. Og børn er ikke passive modtagere af viden. De vil gerne inddrages aktivt, også i det, som foregår på biblioteket. Jeg har taget initiativ til at nedsætte dette udvalg for at sikre, at der fortsat findes et bibliotekstilbud i fremtiden. Vi lever i et vidensamfund, og biblioteket er en vigtig brik i udviklingen af de nødvendige kompetencer hos fremtidens børnegenerationer.”
 
Udvalget er bredt sammensat af personer fra biblioteks-, medie- og kulturområdet. Det skal i løbet af 2007 udarbejde en rapport med anbefalinger til konkrete handlinger og forslag til, hvordan børnebibliotekerne og bibliotekstilbud gøres mere attraktive for børn.
 
Kulturministeren lægger vægt på at få en bred dialog om børns brug af bibliotekerne. Derfor er der planer om at afholde workshopper tre forskellige steder i landet, hvor alle med interesse for området inviteres til at drøfte fremtidens biblioteksbetjening af børn. 

På Biblioteksstyrelsens hjemmeside, www.bs.dk, kan referater fra udvalgets møder og oplæg fra udvalgets medlemmer læses. Alle er velkomne til at skrive indlæg og kommentarer til udvalget via hjemmesiden.

Yderligere oplysninger:

Jens Thorhauge
Direktør i Biblioteksstyrelsen
jth@bs.dk
Tlf. 33 73 33 67
 
Anna Enemark
Børnebibliotekskonsulent i Biblioteksstyrelsen
aeb@bs.dk
Tlf. 33 73 33 73