Udvalgsrapport om fremtidens digitale tv

I henhold til medieaftalen for 2007-2010 blev i efteråret 2006 nedsat et embedsmandsudvalg, som har haft til opgave at forberede det kommende udbud af sendemuligheder til en kommerciel operatør (”gatekeeper”) af en ny digital (DTT)tv-platform.

Embedsmandsudvalgets rapport, som er udarbejdet efter dialog med branchen, er nu offentliggjort.
 
Rapporten indeholder en række anbefalinger om, hvordan man kan indrette det digitale tv i Danmark, når der fra 2009 lukkes helt for det nuværende analoge tv-sendenet. Anbefalingerne vedrører bl.a. hvilke krav, der bør stilles til en gatekeeper, og hvilke forhold, der bør indgå som kriterier ved valget af byder.
 
Anbefalingerne fremgår af det indledende afsnit i rapporten. Download rapport og bilag her.  
 
Rapportens anbefalinger vil nu skulle drøftelse politisk i kredsen af medieordførere fra partierne bag medieaftalen (alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten) og – for så vidt angår antallet af sendemuligheder, der udbydes – også i teleforligskredsen. Det er planen, at der ved årsskiftet efter et udbud kan være fundet en ”gatekeeper”, som herefter vil skulle opbygge sit landsdækkende, digitale sendenet og forberede udsendelsesvirksomheden i overensstemmelse med den udstedte tilladelse.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg synes, at rapporten indeholder rigtig interessante overvejelser og anbefalinger. Den danner således som ønsket et godt grundlag for de kommende politiske drøftelser i medieordførerkredsen af anbefalingerne om tilladelsesvilkår og kriterier for valg af gatekeeper. Vi kan nu komme et godt skridt nærmere mod udbygningen af digitalt tv i Danmark, som vil betyde, at det jordbaserede tv vil kunne tilbyde et langt større antal tv-kanaler til seerne end det analoge tv-net, vi kender i dag. Dette vil også medvirke til at øge konkurrencen på tv-markedet – ikke mindst i forhold til udbyderne af kabel og satellit-tv – ligeledes til gavn for seerne.”  
 
Yderligere oplysninger:
Udvalgets formand, afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98