Udviklingsår på Det Kongelige Teater i gang

Socialdemokratiet har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at lave en etårig forlængelse af de nuværende målsætninger for Det Kongelige Teater.

Det Kongelige Teater har på nuværende tidspunkt en politisk 4-årsaftale, der udløber ved årsskiftet. Målene i aftalen bliver nu videreført i et år, og samtidig igangsættes et udviklingsarbejde sammen med Det Kongelige Teater, der skal bidrage til forslag inden for områder som børn og nye publikumsaktiviteter. I løbet af det kommende år skal teatret bidrage med forslag til, hvordan endnu flere borgere får gavn af Danmarks nationalscene. Arbejdet vil indgå i en ny politisk aftale.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

"Vi kan være stolte af vores nationalscene. Men Det Kongelige Teater står også over for en række udfordringer og skal til at udvikle sig i ny retning. I Danmark – Grundtvig og Staunings hjemland – skal alle borgere opleve, at Det Kongelige Teater er til for dem: Dannelse, underholdning og oplevelser til hele folket. Det gælder i den grad også vores børn. Uanset hvor de kommer fra i landet – og uanset om de kommer fra et hjem med eller uden klaver.

Teatret har noget at sige os alle. Men der skal formentlig også noget ekstra til, hvis vi skal tiltrække og engagere et nyt publikum. Det handler om, at flest mulige oplever Det Kongelige Teater som tilgængeligt og relevant for dem. Det gør vi ikke bare med et snuptag. Det kræver tid og strategi. Derfor giver vi nu Det Kongelige Teater mulighed for at arbejde på konkrete udviklingsforslag, som de så skal præsentere for os politikere, som optakt til politiske forhandlinger i 2020."

Det skal ske på Det Kongelige Teater i 2020

Målene i den politiske aftale for Det Kongelige Teater 2016-2019 videreføres i et år.
De suppleres med konkrete udviklingsmål, der skal igangsætte et arbejde sammen med Det Kongelige Teater med fokus på børn og på at nå nye målgrupper. I løbet af første halvdel af 2020 vil Det Kongelige Teater og politikerne mødes, for at drøfte forslagene.
I efteråret 2020 vil kulturministeren indkalde alle partier til politiske forhandlinger om en ny flerårsaftale for teatret.

Læs aftale om etårig forlængelse i 2020 af de politiske målsætninger for Det Kongelige Teater
Læs om målsætninger for Det Kongelige Teater i 2020

Baggrund om Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater har tre faste scener; Gammel Scene, Skuespilhuset og Operaen. Herudover har teatret turnévirksomhed i hele landet. Teatret har ca. 780 forestillinger årligt inden for genrerne ballet, koncert, skuespil og opera. Teatrets budget fastlægges på den årlige finanslov. På finansloven 2020 er der afsat 528 mio. kr. til teatret.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16