UNDERSKRIVELSE AF KULTURAFTALER

Kulturminister Carina Christensen underskriver i dag to nye 4-årige kulturaftaler sammen med henholdsvis Kulturregion Nordjylland og Kulturregion Nordvest.

 

Aftalerne gælder begge for 2009 – 2012, og Kulturministeriet har afsat midler til udviklingsprojekter. I alt 2,4 mio. kr. i 2009/2010 til Kulturregion Nordjylland og 1,2 mio. kr. i aftaleperioden til Kulturregion Nordvest.
 
Aftalerne rummer begge en række indsatser, som er med til at give hele det nordjyske område et endnu mere sprudlende og rigt kulturliv. Kulturregion Nordjylland har særlig fokus på bl.a. børn og unge, talentudvikling, kulturarv og kultur- og oplevelses-økonomi. Kulturregion Nordvest har særlig fokus på bl.a. den klassiske musik, kulturarven og på kulturudveksling.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Kulturaftaler handler om at arbejde på tværs af kommunegrænser og øge dialogen mellem kommuner og Kulturministeriet til gavn for kulturlivet i hele landet. Jeg synes, det er meget vigtigt at støtte udviklingen af kulturen i alle områder af Danmark. Med kulturaftalerne sætter vi en række perspektivrige indsatser i gang i hele det nordjyske område, som jeg er sikker på vil være til glæde for dem, der bor og arbejder i området og for de turister og andre besøgende, der gæster de to kulturregioner.”

Kulturregion Nordjylland består af 11 kommuner (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Ma-riagerfjord) og Region Nordjylland.  Kulturregion Nordvest består af 3 kommuner (Skive, Thisted og Morsø). Kulturregionerne er hver især gået sammen for i fællesskab med Kulturministeriet at prioritere kulturlivet med en målrettet satsning på kulturelle styrkepositioner i området. 
 
Hent kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest (pdf)

Hent kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland (pdf)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Specialkonsulent Kathrine Lehmann, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 15