Undersøgelse af citatpraksis for nyheder på danske netsteder

Center for nyhedsforskning, Roskilde Universitet, har undersøgt citatpraksis for nyheder på danske netsteder mv.

Undersøgelsen supplerer Kulturministeriets udredning af 28. februar 2013 om DR’s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet. Undersøgelsens afsæt er medieaftalen for 2012-2014 indgået den 9. oktober 2012 af samtlige Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og DR’s public service-kontrakt for 2013-2014. 

I public service-kontrakten indgår, at ”i forlængelse af Kulturministeriets udredning af 28. februar 2013 om DR’s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet iværksætter Kulturministeriet gennemførelse af en forskningsundersøgelse i 2013 om DR’s anvendelse af egenproducerede nyheder og nyheder fra dagbladene mv. (bl.a. ved ”dybe links”) på DR’s hjemmeside, herunder på de regionale undersider, samt en kortlægning af, hvordan andre medier anvender DR’s egenproducerede nyheder, med henblik på stillingtagen til inden udgangen af 2013 om der på baggrund af undersøgelsen evt. er behov for at foretage ændringer i kontrakten vedr. DR’s forpligtelser om nyheder på DR’s hjemmeside.” 

Undersøgelsen har undervejs været fulgt af en baggrundsgruppe bestående af Kulturministeriet, DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder og Danske Medier. 

Undersøgelsesrapporten er i dag på et medieordførermøde blevet forelagt for partierne bag medieaftalen. Undersøgelsen indgår som et input til de kommende politiske forhandlinger i foråret 2014 om en ny medieaftale og en efterfølgende ny public service-kontrakt for DR. 

Hent rapport om undersøgelse af citatpraksis ift. kreditering af mediekilder i nyheder på danske netsteder (pdf)

Læs mere om og hent udredning af 28. februar 2013 om DR’s og andre mediers anvendelse af nyheder på internettet i Kulturnyt fra 11. marts 2013