Undersøgelse af KODA- og Gramex-tariffer i udlandet

I dag offentliggøres en konsulentundersøgelse om vederlagsbetaling til rettighedshaverne på radio- og tv-området.

Formålet med undersøgelsen har været at skaffe et grundlag, der gør det muligt at sammenligne Danmark med andre europæiske lande, når det gælder radio- og tv-stationernes vederlagsbetaling til KODA- og Gramex-selskaberne.
 
Undersøgelsen blev iværksat i 2005 af konsulentfirmaet Capacent A/S på baggrund af et kommissorium, som blev udformet af Kulturministeriet i samarbejde med repræsentanter for radio- og tv-stationerne samt KODA og Gramex.
 
Rapporten viser, at det danske vederlagsniveau ligger i den høje ende, men Danmark adskiller sig ikke markant fra alle andre europæiske lande. Det fremgår blandt andet, at Danmark ligger på en 2. plads, når det gælder den samlede vederlagsbetaling pr. indbygger. Hvad angår vederlagsbetaling til KODA pr. radiosendetime, ligger Danmark på en 6. plads. Sættes vederlagsbetalingen i forhold radio- og tv-stationernes omsætning indtager Danmark en 3. plads. 
 
Capacent A/S har ansvaret for indholdet af rapporten. 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Undersøgelsen har været ventet med spænding, og jeg er glad for, at vi nu har et objektivt datagrundlag, som kan indgå i de videre drøftelser om radio- og tv-stationernes vederlagsbetalinger til KODA og Gramex. Rapporten vil indgå i grundlaget for de kommende mediepolitiske overvejelser.”
 
Hent rapporten

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598
Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 3392 3568