Undersøgelse af KODA- og Gramex-vederlag i udlandet

Danske radio- og tv-stationer har gennem længere tid forhandlet med KODA og Gramex om betaling af vederlag for udsendelse af musik.

Et af de uafklarede spørgsmål har været, hvordan det danske vederlagsniveau ligger i forhold til udlandet. Med henblik på at sætte skub i forhandlingerne har kulturministeren besluttet at iværksætte en uvildig revisorundersøgelse af vederlagene i andre EU-lande. En sådan undersøgelse er aldrig blevet lavet før.

Kulturministeren udtaler:

”Vi skal én gang for alle have klarlagt, hvordan det vederlag, som danske radio- og tv-stationer betaler til rettighedshaverne, ligger i forhold til andre EU-lande. Undersøgelsen skal ses som et tilbud til parterne, som på den måde kan få et så objektivt korrekt grundlag som muligt for de videre forhandlinger.”

I forbindelse med iværksættelsen af undersøgelsen nedsætter Kulturministeriet en følgegruppe, hvor repræsentanter for KODA, Gramex og radio- og tv-stationerne vil få mulighed for at fremkomme med synspunkter og kommentere faktiske forhold.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 3392 3568