Undersøgelse af public service-ledelse

Radio- og tv-nævnet offentliggør i dag nævnets undersøgelse af public service-ledelse i andre lande, som blev igangsat af kulturminister Brian Mikkelsen i efteråret 2004.

Undersøgelsen afdækker, hvordan andre europæiske lande, som Danmark normalt sammenligner sig med i mediesammenhænge, har indrettet ledelsen af deres public service-stationer, og hvilke erfaringer de forskellige ledelsesmodeller har givet dem.

Kulturministeren udtaler:

”Der er tale om en interessant rapport med mange nyttige oplysninger. Rapporten vil som led i regeringsgrundlagets målsætning om, at regeringen vil arbejde for en ordning for DR’s bestyrelse, der sikrer DR de bedste muligheder for at forblive og udvikle sig som en stærk public service-station, danne baggrund for regeringens kommende oplæg til den nye mediepolitiske aftale for 2007-2010. Oplægget forven-tes offentliggjort primo 2006.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598