Undersøgelse om børn og unges benyttelse af computerspil

Medierådet for Børn og Unge offentliggør i dag en undersøgelse af børn og unges benyttelse af computerspil.

Undersøgelsen peger på, at computerspil er et nyt og positivt element i børns legekultur. Nogle børn og unge benytter dog spillene i et sådant omfang, at der er risiko for at udvikle en form for afhængighed, der kan have betydning for børnenes sociale liv. Undersøgelsen peger også på, at visse spil kan virke skræmmende på især mindre børn.

Medierådet opfordrer til, at danske spildistributører tilslutter sig den fælles-europæiske mærkning af computerspil – PEGI-ordningen. Vi ved, at langt størstedelen af spillene, der sælges i Danmark, kommer fra udlandet. For at skabe klarhed for forbrugerne bør de danske spil være mærket efter de samme fælles principper som de udenlandske spil. PEGI-ordningen angiver den aldersgruppe spillene henvender sig til. Ordningen fortæller også, om spillene fx har et voldsbetonet eller frygtskabende indhold.

Kulturministeriet vil først i det nye år afholde en konference om børn, unge og computerspil. Konferencen vil både fokusere på de positive sider af computerspillene – de kreative spil til leg og læring – og de mulige risici, der er ved visse typer spil og benyttelsesmønstre.

Medierådet for Børn og Unge vil med afsæt i konferencen iværksætte en oplysningskampagne overfor både forbrugerne og spilbranchen.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Medierådets undersøgelse peger på, at vi voksne har et stort ansvar og bør være mere opmærksomme på børnene og de unges spil foran skærmen – både med hensyn til hvad de spiller og hvor lang tid, de gør det. Vi bør derfor give forældrene og fx klubpædagogerne den bedst mulige viden om de positive og negative sider ved spillene.

Jeg kan derfor fuldt ud tilslutte mig Medierådets opfordring til, at vi i Danmark iværksætter PEGI-ordningen. Jeg er derfor glad for, at de danske spildistributører slutter op om den nye mærkningsordning for computerspil."

Medierådets formand lektor Karsten Gynther udtaler:

"Jeg mener, at det med tydelighed ses, at computerspil er en stor kilde til leg, læring, udforskning og underholdning. Men vi må også være yderst opmærksomme på de børn og unge, der ikke kan finde en balance, og derfor har et overdrevent brug af computerspil. Mit råd er, at man som forældre, lærere og pædagoger er hurtig til at reagere, hvis barnet eller den unge fravælger andre sociale aktiviteter, springer middagsmåltider over, pjækker fra skole osv. til fordel for computerspillet. Det er vigtigt, at skabe en balance i tingene - og det kan kræve særlig opmærksomhed og hjælp fra de voksne."

Undersøgelsen kan findes på Medierådet for Børn og Unges hjemmeside www.medieraadet.dk

Yderligere oplysninger:

Sekretariatsleder Susanne Boe, Medierådet for Børn og Unge tlf. 3374 3476
Specialkonsulent Claus Hjorth, Kulturministeriet tlf. 3392 3534
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet tlf. 3392 3598