Undervisningsmaterialer skal lettere kunne deles digitalt

Ny rapport fra Deloitte peger blandt andet på behovet for at udbrede kendskabet til ophavsret hos lærere og elever i grundskolen for at få lærere til at dele digitale undervisningsforløb mere med hinanden.

Flere skoler, lærere og kommuner støder løbende på udfordringer, der gør det besværligt at anvende og dele læringsforløb digitalt samt at købe og bruge digitale undervisningsforløb.

Derfor har Kulturministeriet i samarbejde med Styrelsen for It og Læring, Kommunernes Landsforening og Digitaliseringsstyrelsen fået gennemført en analyse, der kortlægger, hvordan der sikres en bedre digital deling af undervisningsforløb.

Undersøgelsen ”Bedre deling af digitale læringsforløb”, som er foretaget af Deloitte, kommer med en række anbefalinger til, hvordan visse opgaver kan gøres enklere, og hvad der i øvrigt kan gøres for at afhjælpe de udfordringer, som skolerne oplever. Rapporten anbefaler blandt andet at forbedre de digitale læringsplatforme og at udbrede kendskabet til ophavsret blandt lærere og elever i grundskolen. Anbefalingerne forventes at indgå i det fremadrettede arbejde med indsatsen for it i folkeskolen, der løber indtil udgangen af 2017.

Læs mere og hent rapporten på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16