Unesco-konvention sikrer ret til kulturpolitik

Kulturpolitik har for første gang nogensinde fået sin egen traktat. Unescos medlemsstater har sent i aftes vedtaget en konvention, som understreger nationernes ret til at føre kulturpolitik.

Konventionen har betydning i diskussionen om handelspolitik kontra kulturpolitik.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"For nogle år siden fik vi en konvention om biodiversitet. Nu får vi en konvention om kulturel diversitet. Det er vigtigt, fordi ensretning for alt i verden må undgås i kulturen. Den nye konvention bidrager til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan give støtte til kunstnere og kulturprojekter, der har særlig betydning for dansk kultur, eksempelvis støtte til danske film; konventionen bidrager dermed til at fastholde og udvikle vores nationale identitet - i samspil med andre landes kulturer."
 
Konventionen cementerer landenes mulighed for at fremme og yde støtte til kunsterne og kulturprojekter af betydning for deres nationale kultur. Konventionen giver ikke ret til at føre en politik, der strider mod menneskerettighederne, ligesom den fremhæver behov for kulturelt samarbejde på tværs af landene (interkulturel dialog), herunder at udviklingslandene har behov for bistand også på dette område.
 
Det fremgår af konventionen, at den er ligestillet med andre internationale konventioner, herunder på det handelspolitiske område (WTO), men den ændrer ikke de traktatmæssige rettigheder og forpligtelser, staterne allerede har. Konventionen har et vigtigt fremadrettet perspektiv, fordi den bestemmer, at staterne skal tage hensyn til konventionens målsætninger og principper i forbindelse med indgåelse af internationale aftaler i fremtiden, herunder på det handelspolitiske område.
 
Konventionen blev vedtaget af et stort flertal, herunder EU-landene.

Nærmere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf. 40 46 87 46
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598

Formand for Nationalkommissionens Kulturudvalg, Henning Camre (direktør for Film-instituttet), tlf. 21 77 76  64