"UNIDROIT-loven" er vedtaget

Formålet med loven er at muliggøre en dansk tilslutning til UNIDROIT-konventionen af 1995 om stjålne og ulovligt eksporterede kulturgenstande. Loven styrker Danmarks muligheder for at få stjålne og ulovligt udførte kulturgenstande tilbage fra til de lande, som også har tilsluttet sig UNIDROIT konventionen. Samtidig får Danmark mulighed for selv at levere tilsvarende genstande tilbage.

Pr. 1. januar 2010 har 30 lande tiltrådt konventionen, heraf 11 EU-lande. Danmark vil således blive det 12. land i EU, der tiltræder konventionen.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Med ”UNIDROIT-lovens” vedtagelse har vi taget et væsentligt skridt for at bekæmpe kriminalitet mod kulturarven. Og det er vigtigt, at Danmark markerer sig i den kamp. Vi ønsker både for os selv og for vore samarbejdspartnere i andre lande, at vi kender historien, og vi kender de genstande, der er knyttet til den. Vedtagelsen af loven er med til at sikre, at det kan opfyldes.”

Loven gælder fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den sættes i kraft. Ikraftsættelsen afventer dog en særlig godkendelse fra EU.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Per Voetmann
Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 62

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98