Valg af revisor til undersøgelse af tab i TV 2

Granskningen af TV 2/DANMARK A/S blev offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside den 15. december 2009 og fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 17. december 2009.

I granskningsberetningen konkluderede granskningsmanden, at den tidligere ledelse for TV 2/DANMARK A/S i forbindelse med indgåelse af aftale om tillæg til lejekontrakt vedrørende Teglholmen samt aftaler med Canal Digital og Viasat vedrørende distribution af TV 2 ikke har handlet forsvarligt. Granskningsmanden fandt dog ikke grundlag for at konstatere, at TV 2/DANMARK A/S ved de pågældende forhold havde lidt et tab.
 
På baggrund af granskningsmandens vurdering af, at den tidligere ledelse på de nævnte to områder har handlet uforsvarligt, har Kulturministeriet vurderet, at spørgsmålet om, hvorvidt TV 2/DANMARK A/S ved disse handlinger har lidt et tab, bør undergives en supplerende vurdering. Ministeriet besluttede derfor som eneaktionær på generalforsamlingen den 17. december 2009, at et eksternt, uafhængigt revisionsfirma i samarbejde med Kammeradvokaten skal lave en yderligere vurdering af, hvorvidt TV 2/DANMARK A/S måtte have lidt et økonomisk tab som følge af de ovennævnte forhold.
 
I dag har ministeriet derfor indgået kontrakt med revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers om den pågældende undersøgelse. Undersøgelsen skal være færdig 12. marts 2010.
 
Når revisorundersøgelsen er færdig, vil Kulturministeriet i samarbejde med Kammeradvokaten foretage en samlet vurdering af, om der er grundlag for at rejse en erstatningssag mod TV 2's tidligere ledelse.
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Som jeg også tidligere har nævnt, ønsker jeg, at hver en sten er vendt i sagen. Det er derfor vigtigt for mig, at der nu er indgået aftale med et uafhængigt revisionsfirma om at lave en supplerende undersøgelse af, om TV 2 har lidt et økonomisk tab som følge af tillægget til lejekontrakten om Teglholmen samt distributionsaftalerne med Canal Digital og Viasat.”
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18