Vedtagelse af lov om gennemførelse af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet)

Folketinget har den 28. maj 2020 vedtaget lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film.

Loven har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af AVMS-direktivet. Direktivet skal være gennemført senest den 19. september 2020.
Se lovforslaget som er vedtaget på Folketingets hjemmeside