Vedtagelse af lovforslag om forældreløse værker mv.

Et enigt Folketing vedtog den 27. maj 2014 lovforslag nr. 123 om forældreløse værker mv., der medfører en række ændringer i lov om ophavsret.

Lovforslaget har to overordnede formål:

  • At implementere direktiv 2012/28/EU om forældreløse værker, der giver arkiver, biblioteker, public-service TV-stationer m.fl. mulighed for at anvende værker, hvor rettighedshaverne ikke kan identificeres eller lokaliseres (de såkaldte ”forældreløse værker”).
  • At modernisere ophavsretslovens § 35 om videreudsendelse af værker, således at den tager højde for de nye måder, som radio- og TV-udsendelser bruges på i dag.

Lovændringen træder i kraft den 29. oktober 2014.

Du kan læse hele lovforslaget her  

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, tlf. 51 88 67 69