Vejledning om indhentelse af børneattester er opdateret

Vejledningen for hvornår der på Kulturministeriets område skal indhentes børneattester er blevet præciseret.

Vejledningen for hvornår der på Kulturministeriets område skal indhentes børneattester er blevet præciseret. I den opdaterede version fremgår det, at de stillingsbetegnelser, der nævnes i vejledningen, er eksempler og ikke skal læses som en udtømmende liste. 

Derudover er vejledningen opdateret i forhold til at proceduren i 2014 blev gjort elektronisk.

Læs mere om børneattestreglerne på Kulturministeriets hjemmeside

Læs den opdateret informationsvejledning om børneattester på Kulturministeriets område (pdf)

Læs vejledningen på retsinformation.dk

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16