Vi har brug for jer: Mette Bock vil hjælpe danske talenter med nye tiltag

Kulturminister Mette Bock lancerede tidligere på året en ny talentindsats, der skal hjælpe unge talenter indenfor kunstarterne. Nu åbnes der blandt andet for et nyt karriereprogram, og for at kommuner kan søge om at blive en del af en ny talentkommune-ordning.

Kulturminister Mette Bock siger:

Min opfordring til jer lyder: meld jer på banen og vær med til at styrke udviklingen af talenter indenfor kunstarterne. Som kommune kan man blive anerkendt som en talentkommune og indgå i et nationalt netværk for talentkommuner. Med talentkommunerne får de unge talenter et mere kvalificeret undervisningstilbud og et bredere udbud af kunstarter, som der undervises i. Forhåbentlig kommer der også undervisningstilbud helt nye steder i landet.

Og med et nyt karriereprogram for den unge elite får vores unge kunstudøvere også bedre muligheder for at omsætte deres talent til en levevej og om muligt en international karriere. Danmark har masser af unge talenter, men for at talentet skal kunne udfolde sig, skal det dyrkes og plejes. Vi skal blive meget bedre til at hjælpe vores unge talenter på vej, hvis de skal klare sig i en global konkurrence.”

Baggrund

Kulturminister Mette Bock lancerede i april 2018 en talentindsats, der skal styrke og udvikle lokale talentmiljøer og give den unge elite, der står på spring til en international karriere et rygstød. 

Med indsatsen introduceres en ny talentkommuneordning, som kommunerne kan søge om at blive en del af. For at få status som talentkommune skal kommunerne have formuleret en strategi for talentudvikling indenfor flere kunstområder. Kommunerne kan søge penge fra en pulje til at forstærke eksisterende talentmiljøer eller til oprettelse af nye. 

Der oprettes samtidig et karriereprogram til de allerbedste talenter, som har internationalt potentiale til at blive en del af eliten indenfor deres fag. Programmet indebærer individuelle karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til aktiviteter. 

Der kan søges om i alt 12,5 mio. kr. i år.

Sådan søger man

På Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man læse de nærmere kriterier for at komme i betragtning og søge puljerne. 

Læs mere om karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16