Vilkårene for syns- og læsehandicappede i hele verden forbedres

Der er i dag i Marrakech i Marokko blandt størstedelen af verdens lande opnået enighed om en verdensomspændende traktat, som skal sikre syns- og læsehandicappede i hele verden adgang til ophavsretligt beskyttet materiale.

Med traktaten forpligter verdens lande sig til at indføre regler, der sikrer, at syns- og læsehandicappede har adgang til litteratur mv., der er beskyttet af ophavsret. Ambitionen er, at syns- og læsehandicappede skal have samme adgang til ophavsretligt beskyttet materiale som personer uden et syns- eller læsehandicap.

 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at opnå enighed om en traktat, som anerkender vigtigheden af, at syns- og læsehandicappede får samme muligheder i samfundet, som personer uden et syns- eller læsehandicap. Der er mange millioner mennesker i verden, der lider af et syns- eller læsehandicap, og det er mit håb, at denne traktat kan bedre vilkårene for disse mennesker. Vi har allerede i dag regler i Danmark, der skal sikre syns- og læsehandicappedes adgang til eksempelvis litteratur i læsbare formater. Men tilgængeligheden er et problem i mange lande. Traktaten er derfor en vigtig milepæl og et vigtigt politisk signal fra verdens lande om, at indsatsen i forhold til syns- og læsehandicappede er vigtig. Vi vil i den kommende tid se på, om traktaten skal føre til ændringer i ophavsretsloven.”

 

Baggrund om traktaten

Traktaten har været forhandlet i regi af WIPO (World Intellectual Property Organisation), som er en FN-organisation, og størstedelen af verdens lande har deltaget i forhandlingerne. Traktaten stiller krav om, at medlemslandene gennemfører regler, der sikrer, at syns- og læsehandicappede har samme muligheder for at få adgang til ophavsretligt beskyttede værker som personer uden et syns – og læsehandicap. Dette skal ske, uden at der samtidig gøres urimeligt indgreb i rettighedshavernes legitime interesser. Medlemsstaterne skal indføre en række undtagelser til de ophavsretlige enerettigheder til fordel for de syns- og læsehandicappede. Nationale godkendte organisationer (blindebiblioteker) skal således kunne fremstille eksemplarer, ændre og tilgængeliggøre ophavsretligt beskyttet materiale uden først at skulle indhente samtykke fra rettighedshaverne. I Danmark findes disse regler i ophavsretslovens § 17.

Læs mere om den diplomatiske konference her: www.wipo.int/portal/index.html.en

Læs pressemeddelelsen fra WIPO  
Find traktatteksten 
Læs mere om den diplomatiske konference

Yderligere oplysninger

Pressechef og særlig rådgiver, Andreas Hemmeth
Kulturministeriet, tlf.: 20 77 78 80

Kontorchef, Bente Skovgaard Kristensen
Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69