Vinder af udbuddet af replanlægning af FM-båndet

Broadcast Partners fra Holland har vundet udbuddet om gennemførelsen af en prøvereplanlægning af det danske FM-bånd.

Udbudsrunden har været gennemført som konkurrencepræget dialog, hvor Kulturministeriet efter en dialogfase med 3 prækvalificerede firmaer har evalueret de endelig tilbud og valgt Broadcast Partners til opgaven.
Kontrakt forventes underskrevet i løbet af 14 dage.
 
Regeringen og de mediepolitiske ordførere bag den mediepolitiske aftale for 2002-2006 indgik 22. juni 2005 en tillægsaftale om replanlægningen af FM-båndet i Danmark.

Formålet med replanlægningen er at give lytterne flest muligt kanaler at vælge mellem, og dermed flere valgmuligheder og konkurrence på radioområdet. Målet for replanlægningen er først og fremmest at etablere flere landsdækkende eller næsten landsdækkende sendemuligheder, samt at sikre de kommercielle lokalradioer bedre sendeforhold.
 
Replanlægningen skal udføres med anvendelse af såkaldte hollandske principper tilpasset danske forhold. Hollandske principper indebærer bl.a. en tættere pakning af frekvenserne, samt anvendelse af Single Frequency Networks og Near Single Frequency Networks teknikker. Dette er teknikker, der muliggør brug af samme frekvens på nabosendere og nabofrekvenser på nabosendere. Broadcast Partners har indgående praktisk erfaring i brugen af disse metoder på baggrund af firmaets centrale placering i forbindelse med den tilsvarende replanlægning i Holland. 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er virkelig glad for, at vi nu kommer videre med prøvereplanlægningen. Jeg glæder mig meget til om ½ år at se hvilke resultater Broadcast Partners har fundet frem til.
Jeg har tiltro til, at Broadcast Partners med deres erfaring på området kan skabe et virkeligt godt grundlag for den politiske stillingtagen til den fremtidige anvendelse af FM-båndet i Danmark. Formålet er mest mulig landsdækkende konkurrence på radioområdet, så vi fortsætter regeringens liberalisering af medieområdet.”
 
Prøveplanen forventes færdig inden udgangen af 2006. Når den foreligger, tages der politisk stilling til om den nye plan skal nabolandskoordineres og implementeres.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen 33 92 35 98
Kontorchef Lars M. Banke 33 92 28 10