Vinderen af Kulturministeriets nye arkitekturpris er fundet

Kulturminister Marianne Jelved har netop uddelt Kulturministeriets Arkitekturpris for første gang. Gladsaxe Kommune vinder prisen for landet bedste kommunale arkitekturpolitik.

 

Næsten en tredjedel af landets kommuner har i dag en vedtaget arkitekturpolitik eller er undervejs med at udvikle én. Fem kvalificerede kommuner var med i opløbet om at vinde prisen for sin arkitekturpolitik: Esbjerg, Svendborg, Viborg, Aarhus og Gladsaxe.

En enig bedømmelseskomité med repræsentanter fra arkitektstandens organisationer, Kommunernes Landsforening m.fl. besluttede at tildele Gladsaxe Kommune prisen for dens arkitekturpolitik, som komitéen ser som er et stærkt, fagligt velfunderet og meget handlingsorienteret værktøj. Prisen er en særligt designet e-mailsignatur, som kommunen kan benytte til at synliggøre sin særlige arkitekturpolitiske indsats. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik sætter mennesket i centrum. Kommunen tager i sin arkitekturpolitik udgangspunkt i borgernes hverdagsliv og fokuserer f.eks. på borgernes daglige vej mellem hjem, job, institutioner og uddannelse. Kommunens udvikling af et særligt arkitekturscreenings-redskab, som skal sikre dialog og fælles forståelse for arkitekturens værdi for byens lokale identitet, er særligt interessant. Jeg håber, at Gladsaxe Kommune kan inspirere flere kommuner til at udvikle en arkitekturpolitik med afsæt i borgernes hverdag.”

Kort om prisen

Kulturministeriets Arkitekturpris er én af mere end 60 konkrete initiativer i regeringens arkitekturpolitik Mennesker i Centrum. Prisen uddeles 3 gange. I år uddeles den for første gang og retter sig mod landets bedste kommunale arkitekturpolitikker. Alle landets kommuner har været inviteret til at komme med indstillinger af arkitekturpolitikker til prisen. Bedømmelsesudvalget har bestået af repræsentanter fra Akademiraadet, Danske arkitektvirksomheder, Akademisk Arkitektforening, Dansk Arkitektur Center, Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur samt Kommunernes Landsforening. Prisen blev uddelt på konferencen Arkitektur og Demokrati – Kommunale Arkitekturpolitikker, som blev afholdt i Kulturstyrelsen 26. marts 2015. Her deltog en lang række kommuner fra hele landet og fra arkitekturstandens organisationer m. fl.. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16