Yderligere liberalisering af bogmarkedet

Det danske bogmarked står foran en yderligere liberalisering. Konkurrencestyrelsen og Den Danske Forlæggerforening er blevet enige om at arbejde for en ændring af den gældende fastprisdispensation i konkurrenceloven.

Aftalen indebærer blandt andet, at et forlag højst kan fastsætte faste priser på 10 procent af forlagets udgivelser i et kalenderår. Tidligere på året meddelte Den Danske Boghandlerforening, at de ønskede helt frie priser på det danske bogmarked.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er en skelsættende aftale, der er indgået mellem Forlæggerforeningen og Konkurrencestyrelsen. Større konkurrence i handelen med bøger på det danske bogmarked er en del af regeringsgrundlaget, og aftalen imødekommer dette ønske om en udvidet konkurrence, fordi det vil være et meget begrænset antal titler, som vil blive udgivet med faste priser. Derfor en stor applaus fra mig til forlæggerne, der har nærmet sig boghandlernes ønske om frie bogpriser. Dette er et stort gennembrud i udviklingen mod et liberaliseret bogmarked, der skal sikre en større konkurrence i handelen med bøger, og derved lavere bogpriser til forbrugerne.”

Ifølge aftalen får forlagene alene dispensation til at fastsætte faste priser for op til 10 procent af nyudgivne danske bøger (dog altid op til 5 udgivelser) for udgivelsesåret og de følgende 5 måneder. Dispensationen gælder ikke skole- og lærebøger og udgivelser af værker, der tidligere har været udgivet eller udgaver i et nyt format. Dispensationen gælder som hidtil heller ikke ved salg til biblioteker.

På baggrund af en Folketingsbeslutning herom nedsatte regeringen sidste år et udvalg vedrørende fremtidens danske bogmarked, der fik til opgave at se på mulighederne for en yderligere liberalisering af det danske bogmarked samtidig med at de kulturpolitiske hensyn varetages. Udvalget har iværksat en række analyser og gennem drøftelserne i udvalget er der udvekslet argumenter og holdninger. Den seneste udvikling skal ses i lyset heraf. Udvalgets rapport afleveres til kulturministeren den 1. marts 2006.

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 3392 3518
Kontorchef Sven Westh, Konkurrencestyrelsen, tlf.: 7226 8057