Årsrapporter

Kulturministeriets departement

 

Kulturministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

Kulturministeriets område dækker pt. Kulturministeriets departement, Slots- og Kulturstyrelsen og 20 statslige institutioner. Hertil kommer ca. 800 selvejende institutioner, som i større eller mindre omfang modtager løbende driftstilskud fra Kulturministeriet. Årsrapporten omhandler departementet. Slots- og Kulturstyrelsen og institutioner aflægger særskilte årsrapporter.

Departementets årsrapport indeholder en kortfattet beretning og et regnskab.