Kulturministeriets designguide

Kulturministeriets designprogram udgør en vigtig del af ministeriets ansigt udadtil. Her kan du bl.a. hente Kulturministeriets logo til tryk og web.

Kulturministeriets logo er sammen med de andre grundelementer i ministeriets designprogram fundamentet i ministeriets visuelle identitet. Kulturministeriets logo må kun benyttes ved forudindgået aftale.


Skriv til grafisk konsulent Thomas Rahbek trk@remove-this.slks.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker andre logotyper.

Standard logo i farver

Logo RGB, eps

Logo CMYK, eps

Logo RGB, png

Engelsk standard logo i farver

Engelsk logo RGB, eps

Engelsk logo CMYK, eps

Engelsk logo RGB, png

Logoplacering 

Ministeriets logo placeres altid højrestillet. Eneste undtagelse er på websider og lignende, hvor logoet placeres øverst i venstre hjørne for at sikre synlighed på alle skærmstørrelser.  Logoet placeres altid i en afstand fra højrekanten samt over- og underkanten, der svarer til højden på det rektangel, der indgår i logoet. I tilfælde hvor dette er umuligt, anvendes størrelsen på det kvadrat, kronen er indskrevet i som afstand.

Skrifttyper

Ministeriets designprogram er bygget op om 3 hovedskrifttyper:

  • Access er til brug i professionelle layout-programmer. Den er specialtegnet og anvendes primært til overskrifter og effekter.
  • Century Schoolbook anvendes til brødtekst i al korrespondance samt i publikationer.
  • Franklin Gothic anvendes i korrespondance til til print af adresseoplysninger i brevmakroer mv.

Century Schoolbook og Franklin Gothic er standard i ministeriets Microsoft Office-pakke. På ministeriets website og i e-mails anvendes Verdana. Verdana må udelukkende anvendes til disse formål og ikke i breve, publikationer mv.