Logo og grundelementer

Designprogrammet er bygget op ved hjælp af en række grundelementer: logo, typografi, farveholdning samt et "5. element": et grafikelement, der er med til at give ministeriets designprogram dets særlige karakter.

Kulturministeriets logo

De enkelte grundelementer og reglerne for deres anvendelse beskrives i denne sektion. De relevante filer er desuden tilgængelige for download under hvert enkelt element.

Logo

Kulturministeriets logo er sammen med de andre grundelementer i ministeriets designprogram fundamentet i ministeriets visuelle identitet.

Logoet består af fire hovedelementer: det håndskrevne "Kultur", det mere nøgterne "MINISTERIET", suppleret af krone og kvadrat i de klassiske oldenborgske farver. Endelig samles logoet af det varmt lysegrå rektangel. De fire elementer udgør sammen ministeriets standardlogo.

Se venligst under "Logostørrelser" og "Logoplacering" for regler angående anvendelse af logoet.

Se venligst under "Logostørrelser" og "Logoversioner" for varianter af logoet til brug i specielle situationer.