Placering af logo

Ved anvendelse af Kulturministeriets logo gælder følgende principper:

Kulturministeriets logo, placering

     

  • Ministeriets logo placeres altid højrestillet. Eneste undtagelse er på websider og lignende, hvor logoet placeres i øverste venstre hjørne for at sikre synlighed på alle skærmstørrelser.
      
  • Logoet placeres altid i en afstand fra højrekanten samt over- og underkanten, der svarer til højden på det rektangel, der indgår i logoet. I tilfælde hvor dette er umuligt, anvendes størrelsen på det kvadrat, kronen er indskrevet i som afstand (se illustration).