Publikationsformater

Publikationsformater, Kulturministeriets designguide

Ministeriets palette af publikationer breder sig over en række formater, der alle står proportionalt i forhold til hinanden.

Eneste undtagelse er Kulturkontakten, der på grund af sin særlige karakter har et mere kvadratisk format.