Redegørelse

Redegørelse har samme format som betænkninger og Kulturpengene. Redegørelser opsættes efter et grid-system med faste regler for brug af skrifttyper mv.

Der er udarbejdet en skabelon i programmet InDesign, der kan anvendes som udgangspunkt ved opsætning.

Se endvidere pdf-filerne for tekniske retningslinjer og inspiration.