Departementets mission & vision

Kulturministeriets departements organisationsstrategi handler om, hvordan departementet som organisation skal udvikle sig og arbejde fremover. Som et led i denne strategi er Kulturministeriets departements mission og vision blevet frisket op. Dem kan du læse her.

Kultur som genstandsfelt

Kultur er genstandsfeltet for Kulturministeriets arbejde, og vi arbejder med kultur til gavn for borgerne. Retningen og rammerne for vores arbejde fastsættes af Folketinget og den til enhver tid siddende minister. Den økonomiske ramme for vores organisation, og dermed for vores arbejde, fastlægges i finansloven.

Kultur er med til at skabe et samfund og påvirker mange aspekter af hverdagen. Kulturen skaber identitet og dannelse, kulturen giver oplevelser, kulturen skaber økonomisk værdi, og kulturen giver social sammenhængskraft. Hverken kultur eller samfund er statiske størrelser, og den konstante foranderlighed er en grundlæggende præmis for vores arbejde i Kulturministeriet.

Denne foranderlige virkelighed og de skiftende politiske prioriteringer skal Kulturministeriet som organisation kunne håndtere, så vi fortsat kan udvikle kulturpolitikken. Det betyder, at vi skal have indsigt i, hvad borgerne efterspørger. 

Vi skal kunne opsøge ny viden og forstå, hvordan kulturen og kulturlivet udvikler sig, og vi skal arbejde med de interessenter, der har størst betydning i den konkrete situation.  

Kulturministeriet skal derfor have en organisation med fokus på kreativitet, agilitet og effektivitet. 

Vi skal være kreative i vores udvikling af kulturpolitikken. Vi skal være agile, agere dynamisk og løbende kunne omstille organisationen i takt med, at rammerne ændrer sig, og vi skal være effektive i vores opgaveløsning.

Mission og vision

Kulturministeriets mission udtrykker grundlaget for vores virke (raison d’etre), og visionen udtrykker sigtelinjerne for vores organisation. 

Mission

Kultur er en vigtig del af et demokratisk samfund. Vi arbejder derfor i Kulturministeriet for at udføre kulturministerens og Folketingets kulturpolitik til gavn for borgerne. 

Vision

Med kreativitet, agilitet og effektivitet hjælper vi ministeren med at udvikle det bedste afsæt for kulturen.