Ministeriets oprettelse og ressortområde

Kulturministeriet holder til i det gamle Assistenshus. Et ungt ministerium, der blev oprettet som Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 19. september 1961.

Oprettelse og ministre

Julius Bomholt var den første kulturminister, og siden da har 19 ministre sat deres præg på den danske kulturpolitik.

Se liste over danske kulturministre

Ressort og opgaver

Kulturministeriets ressortområde har altid været mangfoldigt. At postvæsenet, folkehøjskolerne og naturfredningen i perioder har hørt hjemme i Kulturministeriet, er blot eksempler.

I dag dækker ministeriets ressortområde: Skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og -bevaring, arkæologi og fortidsminder samt videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder. Hertil kommer almen kulturelle formål, ophavsret, radio og tv, idræt samt kulturelle forbindelser med udlandet, herunder Norden og EU.
 
Kulturministeriets væsentligste opgaver vedrører departementets og styrelsernes ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt de styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.

Institutioner

Ministerområdet omfatter en lang række statsinstitutioner. Gør man de institutioner op, som der ydes driftstilskud til, er det omkring 1000 institutioner.

Se liste over institutioner