Ebbe Lundgaard (RV)

Kulturminister 30. december 1996 - 23. marts 1998

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIGE ARKIVER M.V. (yderligere åbenhed i arkivadgang m.v.) (lov nr. 421 af 10. juni 1997)
En række præciseringer og justeringer af arkivloven. Der indføres tidsfrister for myndighedernes behandling af ansøgninger om arkivadgang.

LOV OM DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE (lov nr. 17 af 14. januar 1998)
Ny rammelov for Danmarks Biblioteksskole.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (Tv-rettigheder til vigtige begivenheder og forbud mod piratdekodere m.v.) (lov nr. 1095 af 29. december 1997)
Gennemførelse af ændringen af EF-direktivet om "Tv uden grænser" 97/36/EF af 30. juni 1997. Bemyndigelse til ministeren til at opstille liste med vigtige begivenheder, som stationer, som ikke kan ses af en betydelig del af befolkningen, ikke må sende med eneret.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND (igangsætningsstipendier til skabende kunstnere) (lov nr. 1096 af 29. december 1997)
Indførelse af 2-årige igangsætningsstipendier til fortrinsvis yngre skabende kunstnere.