Grethe Rostbøll (K)

Kulturminister 18. december 1990 - 24. januar 1993

Andre politiske poster

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT (lov nr. 354 af 6. juni 1991)
Afgiften ændres fra lovbunden vederlagsordning til kulturstøtteordning. Bevillingen forhøjes med 7,5 mio.kr. Kredsen af afgiftsberettigede udvides med oversættere og andre bidragydere til bøger.

LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOV (Det Kongelige Teater og Kapel) (lov nr. 897 af 21. december 1991)
Etablering af bestyrelse på indtil 8 medlemmer beskikket af kulturministeren. & medlemmer udpeges af ministeren og 2 af medarbejderne.

LOV OM OFFENTLIGE ARKIVER M.V. (lov nr. 337 af 14. maj 1992)
Samlet regulering af de væsentlige dele af de offentlige arkiver. Nedsættelse af udvalg til vurdering af tilgængelighedspraksis.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (Uddannelse og jobrotation for privatansatte) (lov nr. 483 af 24. juni 1992)
VUS-ordningen gøres permanent. Led i regeringens aktiveringspakke, som var en aftale mellem KF, V, RV, CD, KRF, S og SF.