H. P. Clausen (K)

Kultur- og kommunikationsminister 12. marts 1986 - 3. juni 1988

Andre politiske poster

Justitsminister
Folketingsmedlem
Formand for Folketinget

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED M.V. (TV 2) (lov nr. 335 af 4. juni 1986)
Oprettelse af TV 2 med dels en landsdækkende enhed og dels en række selvstændige regionale enheder. Afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Central bestyrelse og regionale bestyrelser. Finansiering ved overvejende licensafgifter.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSIK (lov nr. 365 af 10. juni 1987)
Flere midler til musikområdet (5-7 mio.kr. årligt i de følgende 3 år). Staten skal dække en fast procentdel af landsdelsorkestrenes underskud under forudsætning af at resten dækkes af kommuner og amtskommuner.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERSYNSVIRKSOMHED. (Danmarks Radio) (lov nr. 374 af 10. juni 1987)
Radiorådet nedlægges og erstattes af en mindre bestyrelse. Etablering af klar kompetencefordeling mellem bestyrelsen og driftsledelsen. Henviser til Mediekommissionenes overvejelser, jf. Betænkning nr. 1029, 1985.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERSYNSVIRKSOMHED. (Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed) (lov nr. 373 af 10. juni 1987)
Etablering af en varig ordning for lokal fjernsynsvirksomhed, svarende til ordningen for lokal radiovirksomhed indført i 1985-86. Ejere af fællesantenneanlæg pålægges at stille en kanal til rådighed for lokale fjernsynsprogrammer, hvis der er lokal-tv i området.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED. (Fællesantenneanlægs modtagning fra kommunikationssatellitter m.v.) (lov nr. 272 af 10. juni 1987)
Mulighed for at give tilladelse til modtagning af udenlandske radio- og tv-programmer fra satellitter. Brugerne sikres indflydelse på programudvalget i fællesantenneanlæg. Sammenhæng med hybridnettet. Resultat af en politisk aftale.