Hans Sølvhøj (S)

Minister for kulturelle anliggender 26. september 1964 - 28. november 1966

Andre politiske poster

Folketingsmedlem
Generaldirektør for Danmarks Radio
Hofmarskal
Minister uden portefølje med henblik på udenrigspolitiske spørgsmå

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM BYGNINGSFREDNING (lov nr. 195 af 8. juni 1966)
Øgede midler til bygningsfredning m.v.

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM DANMARKS RADIOS STILLING OG VILKÅR.