Julius Bomholt (S)

Minister for kulturelle anliggender 19. september 1961 - 26. september 1964

Andre politiske poster

Byrådsmedlem (Esbjerg)
Folketingsmedlem
Medlem af og formand for Radiorådet
Formand for Folketinget
Undervisningsminister
Socialminister

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM FOLKEBIBLIOTEKER M.V. (Lov nr. 171 af 27. maj 1964)
Ny samlet bibliotekslov, som bl.a. betyder at bibliotekerne foruden bøger kan arbejde med grammofonplader, lyd- og billedbånd og andet av-materiale. Der indføres fri låneret.

LOV OM STATENS KUNSTFOND (ved fremsættelsen "Statens almindelige Kunstfond") (Lov nr. 170 af 27. maj 1964)
Øget støtte til skabende kunst gennem udbygning af bestående støtteordninger og oprettelse af nye, herunder ydelser til skabende kunstnere, indkøb af bildende kunst, kunstnerisk udsmykning og andet. Bygger på forslag fra det af regeringen nedsatte kulturudvalg.

LOV OM STATSTILSKUD TIL KUNSTMUSEER (lov nr. 118 af 15. april 1964)
Første regler for kunstmuseer. Omfatter 20 museer. Øgede statstilskud under forudsætning af øgede midler fra lokal side. Oprettelse af Statens kunstmuseumsnævn med 3-5 medlemmer ledet af direktøren for Statens museum for kunst.

LOV OM STATSSTØTTE TIL MUSIKKONSERVATORIER (lov nr. 55 af 4. marts 1964)
Mulighed for at godkende og yde støtte til andre end statens konservatorier (Det kgl. danske musikkonservatorium og Det jydske musikkonservatorium), dvs. Nordjydsk musikkonservatorium, Vestjydsk musikkonservatorium og Det fynske musikkonservatorium som er selvejende institutioner.

LOV OM STATSTILSKUD TIL ET LANDSDELSORKESTER FOR SJÆLLAND (lov nr. 169 af 27. maj 1964)
Omdannelse af Tivoli's Koncertsals Orkester til landsdelsorkester for Sjælland. Statstilskuddet udgør halvdelen af lønudgifterne, dog til højest 58 musikere.