K. Helveg Petersen (RV)

Minister for kulturelle anliggender 2. februar 1968 - 11. oktober 1971

Andre politiske poster

Folketingsmedlem
Undervisningsminister
Minister for teknisk samarbejde med udviklingslandene samt nedrustningsspørgsmål
Medlem af Europaparlamentet
Landsformand for det Radikale Venstre

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM STATENS KUNSTFOND (lov nr. 275 af 18. juni 1969)
Udvidelse af fondet til også at omfatte kunsthåndværk og den kunstneriske formgivning. Der åbnes mulighed for at tage andre grupper af kunstnere ind. Forhøjelse af bevillingen med 1,8 mio.kr. årligt til 5,8 mio.kr.

LOV OM FÆLLESANTENNEANLÆG (lov nr. 413 af 18. december 1968)
Regulering af oprettelse, drift og benyttelse af fællesantenneanlæg. Forslaget bygger på betænkning nr. 459 fra juni 1967.

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM DEN KULTURPOLITISKE SITUATION (Betænkning nr. 517 1969)

LOV OM TEATERVIRKSOMHED (lov nr. 241 af 4. juni 1970)
Teaterbevillingssystemet afskaffes og erstattes af en ordning med tilladelse til offentlig opførelse af teaterforestillinger. Forslaget bygger på et forslag fra Teaterrådet og på betænkning 517 fra 1969 (En kulturpolitisk redegørelse).

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEBIBLIOTEKER M.V. (lov nr. 108 af 31. marts 1971)
Med henblik på begrænsning af statens udgifter reduceres satserne for statens tilskud til folkebibliotekerne.