Lise Østergaard (S)

Minister for kulturelle anliggender 28. februar 1980 - 10. september 1982

Andre politiske poster

Folketingsmedlem
Minister uden portefølje med særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål
Minister for nordiske anliggender

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM STATSTILSKUD M.V. TIL MUSEER (lov nr. 281 af 16. juni 1980)
Ændret beregning af det lovbundne statstilskud og det årlige statstilskud til amtsmuseumsrådene, herunder bortfald af to dyrtidsportioner.

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM REGERINGENS HOLDNING TIL DANSK DELTAGELSE I DE OLYMPISKE SOMMERLEGE I MOSKVA 1980

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (lokale radio- og fjernsynsforsøg m.v.) (lov nr. 249 af 27. maj 1981)
Ny 3-årig forsøgsordning med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af kabelanlæg og radiospredning (videreførelse af forsøgsordning i perioden 1974-77). Støtte fra staten med indtil 3 mio.kr. i de tre år under forudsætning af tilsvarende kommunale tilskud.

LOV OM NY- OG OMBYGNING AF DET KGL. TEATERS GAMLE SCENE (lov nr. 286 af 10. juni 1981)
Ministeren kan anvende indtil 175 mio.kr. til ny- og ombygning af Gamle Scene og om nødvendigt gennemføre ejendomserhvervelse ved ekspropriation.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSIK (lov nr. 248 af 27. maj 1981)
Forskellige mindre ændringer samt en udvidelse af bevillingerne med 8 mio.kr. årligt. Amtsmusikrådene gøres obligatoriske og sammensætningen og funktionsperioden for statens musikråd ændres. Støtteområderne ændres og udvides.

LOV OM FILM (lov nr. 306 af 9. juni 1982)
Ny formålsbestemmelse for filmloven. Tilladelsessystemet opretholdes. Særlige bestemmelser om børn og unge. Mulighed at yde tilskud til produktion af spillefilm (og ikke kun lån).

LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT (lov nr. 307 af 9. juni 1982)
Ny hjemmel for biblioteksafgiften (tidligere hjemmel i biblioteksloven). Kredsen af afgiftsberettigede udvides til udover forfattere også at omfatte komponister, billedkunstnere, fotografer og andre ophavsmænd til værker i bogform.

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM IDRÆTSPOLITIKKEN