Per Stig Møller (K)

Kulturminister fra 23. februar 2010 - 3. oktober 2011

Udvalgte kulturpolitiske resultater

Tiltrædelse af UNIDROIT konventionen
Folketinget vedtog 18. maj 2010 regeringens forslag til lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande. Loven gælder fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den sættes i kraft. Ikraftsættelsen afventer dog en særlig godkendelse fra EU. Lovforslaget styrker mulighederne for at få stjålne og ulovlige udførte kunstgenstande tilbage fra de lande, der har tilsluttet sig UNIDROIT konventionen. Samtidigt får Danmark mulighed for selv at levere tilsvarende genstande tilbage.

Ændring af loven om videregående kunstneriske uddannelser
Folketinget vedtog 8. december 2009 regeringens forslag om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser. Med lovforslaget, der trådte i kraft den 1. januar 2010, blev der givet mulighed for, at den politiske aftale om fusioner på uddannelsesområdet kunne gennemføres, således at følgende skoler kunne fusionere: 1, Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater 2, Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium samt 3, Glas- og Keramikskolen Bornholm og Danmarks Designskole. Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding fik endvidere status af videregående uddannelse.

Ny medieaftale
26. maj 2010 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal alliance en ny medieaftale for 2011-2014. I den nye aftale udstikkes rammer, der sikrer lyttere og seere et stærkt DR, bedre plads til kommercielle aktører og mere kvalitet for licenskronerne. Aftalen indebærer bl.a. udbud af den fjerde FM kanal, der skaber reel konkurrence om public service på radioområdet, udvidelse af den regionale sendetid uden for TV2 sendefladen, større valgfrihed for danske seere i forhold til krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt en fastholdelse af licensniveauet. Aftalen erstattettede den aftale, der udløb med udgangen af 2010.

Hurtigt arbejdende udvalg om den nye FM kanals profil
I forbindelse med medieaftalen gældende fra 1. januar 2011 udpegede kulturministeren og parterne bag medieaftalen et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle komme med forslag til en moderne sammenhængende profil for den nye FM kanal. Den nye kanal skulle bæres af nyheder, kultur- og debatprogrammer og fungere som et public service alternativ til bl.a. P1.

Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport
Kulturministeriets Teaterudvalg offentliggjorde rapporten ”Scenekunsten i Danmark – veje til udvikling” om visionen for scenekunsten i Danmark. Rapporten giver et detaljeret øjebliksbillede over scenekunstområdet og udfordringerne i de kommende år. Rapporten præsenterer en vision for scenekunstområdet og giver bud på, hvordan scenekunstens udfordringer kan løses.

Ny spillelovgivning
Folketinget vedtog 3. juni 2010 regeringens forslag om en ny spillelovgivning. Loven sikrer via en ny udlodningsmodel overskudsmodtagerne en stabil indtægt i de kommende år, da der i fremtiden udloddes overskud fra Danske Spil’s monopol på lotteri og heste- og hundevæddemål samt overskud fra Det Danske Klasselotteri til de overskudsmodtagere, som i dag modtager midler fra tips- og lottoloven. Dermed bliver en række vigtige kulturelle og sportslige initiativer fremtidssikret.

21 mio. til digitalisering af Danmarks kulturarv
Kulturminister Per Stig Møller og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udmøntede i fællesskab 21 mio. kr. til digitalisering af kulturarven i 2010-12. Pengene fordeles til fire projekter, der skal gøre dansk kulturarv digitalt tilgængelig. Udmøntningen af midler til digitalisering følger op på en række af de indsatsområder, der blev udpeget i rapporten om digitalisering af kulturarven fra 2009, og skal ses i forlængelse af Kulturministeriets uddeling af 6 mio. kr. til projekter, der skal danne grundlag for fremtidens digitale bevaringsinfrastruktur. Tilsammen tilvejebringer disse indsatser grundlaget for en digitalt tilgængelig kulturarv i fremtiden.

Ny (gammel) sokkel til Istedløven
Regeringen [og Dansk Folkeparti] besluttede at finansiere en genskabelse af Istedløvens oprindelige sokkel på Flensborg Gamle Kirkegård. Baggrunden er, at regeringen i sommeren 2009 besluttede at imødekomme en anmodning fra byrådet i Flensborg, om at Istedløven kunne føres tilbage til sin oprindelige placering på byens gamle kirkegård, hvor mange af de danske faldne fra slaget ved Isted den 25. juli 1850 ligger begravet.

Per Stig Møllers møde med Kinas kulturminister Cai Wu
Under Kulturministerens møde med Kinas kulturminister Cai Wu orienterede ministeren blandt andet den kinesiske kulturminister om, at Danmark kandiderer til en plads i Verdensarvskomitéen ved UNESCOs Generalkonference i efteråret 2011. Han udtrykte håb om, at Kina vil støtte Danmarks kandidatur. De to ministre var enige om, at Kina og Danmark har en række fælles interesseområder i verdensarvsarbejdet – ikke mindst indsatsen for at beskytte verdensarvsstederne imod klimaforandringerne.

Bred filmaftale
Den daværende regeringen indgik en ny filmaftale for perioden 2011-2014, med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Aftalen sikrer dansk film mere end 2 mia. De centrale punkter i filmaftalen 2011-2014 er, at der sikres over 2 mia. kr. til film over de næste fire år, en større fleksibilitet i støttesystemet, større tilgængelighed for dokumentarfilm, støtte til digitalisering af alle landets biografer samt flere penge til udvikling af computerspil.

Midler til litteraturen blev sikret i finanslovs-forhandlingerne
Det økonomiske grundlag for biblioteksafgiftsordningen og for støtten til litteraturen sikres med en fast, ikke-tidsbegrænset bevilling for finansloven fra 2011.

10 mio. kr. til danske kulturminder i udlandet
Regeringen og Dansk Folkeparti har nu udmøntet 10 mio. kr. fra puljen på i alt 22 mio. kr. over fire år til danske kulturminder i udlandet. Puljen er etableret som et led i aftalen om finansloven for 2010.

Drøftelser om biblioteksafgiften
Der er opnået enighed om, at den eksisterende biblioteksafgiftsordning i hovedsagen fortsætter uændret. Desuden er der opnået enighed om, at Kulturministeriet følger udviklingen af digitale værker på bibliotekerne, navnlig e-bøger og musik.

Værdikommissionen blev nedsat
Kulturminister Per Stig Møller udpegede, efter aftale med forligspartierne bag finanslovsaftalen for 2011, den kommende værdikommission. Kommissionen skal kortlægge og skabe debat om, hvilke værdier der er vigtige for danskernes liv. Kommissionen skal sikre en åben og bred folkelig debat og afslutter sit arbejde inden udgangen af 2012.

Længere beskyttelse af musikeres ophavsrettigheder
Kommissionen fremsatte i juli 2008 et forslag til direktiv om en udvidelse af beskyttelsestiden for musikere og pladeselskaber, og der var bred enighed blandt Folketingets partier om at arbejde for den beskyttelsestid, der gælder i dag på 50 år fra første fremførelse eller indspilning. Dermed går Danmark ind for en forlængelse af beskyttelsestiden, så kendte danske musikere ikke skal opleve, at deres indspilninger kan udnyttes, uden at de skal give samtykke m.v.

Monopolbrud på public service-radio – Radio 24Syv
Som led i medieaftalen for 2011-2014 blev det bl.a. aftalt, at den fjerde landsdækkende FM-kanal skulle være en licensfinansieret public service-kanal med krav om nyheds- aktualitets-, kultur- og debatprogrammer, og at der skulle nedsættes et sagkyndigt udvalg, som efter sommeren 2010 bl.a. foreslog den nyheds/tale-profil, som aftalepartierne valgte. Det blevBerlingske People A/S der fik tilladelse til at drive FM4, den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, og de blev besluttet af de vil drive den under navnet Radio 24syv.

Jyske lov vender hjem fra Sverige
Et af dansk kulturarvs største klenodier, det ældste eksemplar af Jyske Lov fra omkring 1280, kom tilbage til Danmark efter næsten 300 års ophold i Sverige. At Jyske Lov nu kan vende tilbage til Danmark, skyldes en aftale mellem Det Kongelige Bibliotek i Danmark og Kungliga Biblioteket i Sverige om en gensidig udveksling af Jyske lov og en svensk landskabslov, Södermannalag, fra 1327.

Bred politisk aftale om Teater
VKO-regeringen indgik en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om en række ændringer på teaterområdet, herunder om en ny struktur for Københavns Teater. Aftalen følger op på den brede debat om fremtidens teaterstruktur, som Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” skabte og på de fire undersøgelser, som blev besluttet iværksat som en umiddelbar opfølgning på rapporten.

Udøvende kunstnere og pladeselskaber får styrket deres rettigheder
EU’s medlemslande besluttede at forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og pladeproducenter. Udøvende kunstneres fremførelser og pladeproducenters lydoptagelser var beskyttet i 50 år fra det tidspunkt, hvor fremførelsen henholdsvis lydoptagelsen fandt sted. Men med de nye regler bliver beskyttelsestiden forlænget til 70 år.

 

Per Stig Møller (K)

Kulturminister fra 23. februar 2010 - 3. oktober 2011 

 

Udvalgte kulturpolitiske resultater

 

Tiltrædelse af UNIDROIT konventionen
Folketinget vedtog 18. maj 2010 regeringens forslag til lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande. Loven gælder fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den sættes i kraft. Ikraftsættelsen afventer dog en særlig godkendelse fra EU. Lovforslaget styrker mulighederne for at få stjålne og ulovlige udførte kunstgenstande tilbage fra de lande, der har tilsluttet sig UNIDROIT konventionen. Samtidigt får Danmark mulighed for selv at levere tilsvarende genstande tilbage.

Ændring af loven om videregående kunstneriske uddannelser
Folketinget vedtog 8. december 2009 regeringens forslag om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser. Med lovforslaget, der trådte i kraft den 1. januar 2010, blev der givet mulighed for, at den politiske aftale om fusioner på uddannelsesområdet kunne gennemføres, således at følgende skoler kunne fusionere: 1, Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater 2, Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium samt 3, Glas- og Keramikskolen Bornholm og Danmarks Designskole. Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding fik endvidere status af videregående uddannelse.

Ny medieaftale
26. maj 2010 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal alliance en ny medieaftale for 2011-2014. I den nye aftale udstikkes rammer, der sikrer lyttere og seere et stærkt DR, bedre plads til kommercielle aktører og mere kvalitet for licenskronerne. Aftalen indebærer bl.a. udbud af den fjerde FM kanal, der skaber reel konkurrence om public service på radioområdet, udvidelse af den regionale sendetid uden for TV2 sendefladen, større valgfrihed for danske seere i forhold til krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt en fastholdelse af licensniveauet. Aftalen erstattettede den aftale, der udløb med udgangen af 2010.

Hurtigt arbejdende udvalg om den nye FM kanals profil
I forbindelse med medieaftalen gældende fra 1. januar 2011 udpegede kulturministeren og parterne bag medieaftalen et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle komme med forslag til en moderne sammenhængende profil for den nye FM kanal. Den nye kanal skulle bæres af nyheder, kultur- og debatprogrammer og fungere som et public service alternativ til bl.a. P1.

Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport
Kulturministeriets Teaterudvalg offentliggjorde rapporten ”Scenekunsten i Danmark – veje til udvikling” om visionen for scenekunsten i Danmark. Rapporten giver et detaljeret øjebliksbillede over scenekunstområdet og udfordringerne i de kommende år. Rapporten præsenterer en vision for scenekunstområdet og giver bud på, hvordan scenekunstens udfordringer kan løses.

Ny spillelovgivning
Folketinget vedtog 3. juni 2010 regeringens forslag om en ny spillelovgivning. Loven sikrer via en ny udlodningsmodel overskudsmodtagerne en stabil indtægt i de kommende år, da der i fremtiden udloddes overskud fra Danske Spil’s monopol på lotteri og heste- og hundevæddemål samt overskud fra Det Danske Klasselotteri til de overskudsmodtagere, som i dag modtager midler fra tips- og lottoloven. Dermed bliver en række vigtige kulturelle og sportslige initiativer fremtidssikret.

21 mio. til digitalisering af Danmarks kulturarv
Kulturminister Per Stig Møller og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udmøntede i fællesskab 21 mio. kr. til digitalisering af kulturarven i 2010-12. Pengene fordeles til fire projekter, der skal gøre dansk kulturarv digitalt tilgængelig. Udmøntningen af midler til digitalisering følger op på en række af de indsatsområder, der blev udpeget i rapporten om digitalisering af kulturarven fra 2009, og skal ses i forlængelse af Kulturministeriets uddeling af 6 mio. kr. til projekter, der skal danne grundlag for fremtidens digitale bevaringsinfrastruktur. Tilsammen tilvejebringer disse indsatser grundlaget for en digitalt tilgængelig kulturarv i fremtiden.


Ny (gammel) sokkel til Istedløven

Regeringen [og Dansk Folkeparti] besluttede at finansiere en genskabelse af Istedløvens oprindelige sokkel på Flensborg Gamle Kirkegård. Baggrunden er, at regeringen i sommeren 2009 besluttede at imødekomme en anmodning fra byrådet i Flensborg, om at Istedløven kunne føres tilbage til sin oprindelige placering på byens gamle kirkegård, hvor mange af de danske faldne fra slaget ved Isted den 25. juli 1850 ligger begravet.


Per Stig Møllers møde med Kinas kulturminister Cai Wu
Under Kulturministerens møde med Kinas kulturminister Cai Wu orienterede ministeren blandt andet den kinesiske kulturminister om, at Danmark kandiderer til en plads i Verdensarvskomitéen ved UNESCOs Generalkonference i efteråret 2011. Han udtrykte håb om, at Kina vil støtte Danmarks kandidatur. De to ministre var enige om, at Kina og Danmark har en række fælles interesseområder i verdensarvsarbejdet – ikke mindst indsatsen for at beskytte verdensarvsstederne imod klimaforandringerne.

Bred filmaftale
Den daværende regeringen indgik en ny filmaftale for perioden 2011-2014, med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Aftalen sikrer dansk film mere end 2 mia. De centrale punkter i filmaftalen 2011-2014 er, at der sikres over 2 mia. kr. til film over de næste fire år, en større fleksibilitet i støttesystemet, større tilgængelighed for dokumentarfilm, støtte til digitalisering af alle landets biografer samt flere penge til udvikling af computerspil.

Midler til litteraturen blev sikret i finanslovs-forhandlingerne
Det økonomiske grundlag for biblioteksafgiftsordningen og for støtten til litteraturen sikres med en fast, ikke-tidsbegrænset bevilling for finansloven fra 2011.

10 mio. kr. til danske kulturminder i udlandet
Regeringen og Dansk Folkeparti har nu udmøntet 10 mio. kr. fra puljen på i alt 22 mio. kr. over fire år til danske kulturminder i udlandet. Puljen er etableret som et led i aftalen om finansloven for 2010.

Drøftelser om biblioteksafgiften
Der er opnået enighed om, at den eksisterende biblioteksafgiftsordning i hovedsagen fortsætter uændret. Desuden er der opnået enighed om, at Kulturministeriet følger udviklingen af digitale værker på bibliotekerne, navnlig e-bøger og musik.


Værdikommissionen blev nedsat
Kulturminister Per Stig Møller udpegede, efter aftale med forligspartierne bag finanslovsaftalen for 2011, den kommende værdikommission. Kommissionen skal kortlægge og skabe debat om, hvilke værdier der er vigtige for danskernes liv. Kommissionen skal sikre en åben og bred folkelig debat og afslutter sit arbejde inden udgangen af 2012.  


Længere beskyttelse af musikeres ophavsrettigheder
Kommissionen fremsatte i juli 2008 et forslag til direktiv om en udvidelse af beskyttelsestiden for musikere og pladeselskaber, og der var bred enighed blandt Folketingets partier om at arbejde for den beskyttelsestid, der gælder i dag på 50 år fra første fremførelse eller indspilning. Dermed går Danmark ind for en forlængelse af beskyttelsestiden, så kendte danske musikere ikke skal opleve, at deres indspilninger kan udnyttes, uden at de skal give samtykke m.v.


Monopolbrud på public service-radio – Radio 24Syv
Som led i medieaftalen for 2011-2014 blev det bl.a. aftalt, at den fjerde landsdækkende FM-kanal skulle være en licensfinansieret public service-kanal med krav om nyheds- aktualitets-, kultur- og debatprogrammer, og at der skulle nedsættes et sagkyndigt udvalg, som efter sommeren 2010 bl.a. foreslog den nyheds/tale-profil, som aftalepartierne valgte. Det blevBerlingske People A/S der fik tilladelse til at drive FM4, den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, og de blev besluttet af de vil drive den under navnet Radio 24syv.


Jyske lov vender hjem fra Sverige
Et af dansk kulturarvs største klenodier, det ældste eksemplar af Jyske Lov fra omkring 1280, kom tilbage til Danmark efter næsten 300 års ophold i Sverige. At Jyske Lov nu kan vende tilbage til Danmark, skyldes en aftale mellem Det Kongelige Bibliotek i Danmark og Kungliga Biblioteket i Sverige om en gensidig udveksling af Jyske lov og en svensk landskabslov, Södermannalag, fra 1327.


Bred politisk aftale om Teater
VKO-regeringen indgik en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om en række ændringer på teaterområdet, herunder om en ny struktur for Københavns Teater. Aftalen følger op på den brede debat om fremtidens teaterstruktur, som Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” skabte og på de fire undersøgelser, som blev besluttet iværksat som en

Per Stig Møller (K)

Kulturminister fra 23. februar 2010 - 3. oktober 2011

 

Udvalgte kulturpolitiske resultater

 

Tiltrædelse af UNIDROIT konventionen

Folketinget vedtog 18. maj 2010 regeringens forslag til lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande. Loven gælder fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den sættes i kraft. Ikraftsættelsen afventer dog en særlig godkendelse fra EU. Lovforslaget styrker mulighederne for at få stjålne og ulovlige udførte kunstgenstande tilbage fra de lande, der har tilsluttet sig UNIDROIT konventionen. Samtidigt får Danmark mulighed for selv at levere tilsvarende genstande tilbage.

Ændring af loven om videregående kunstneriske uddannelser

Folketinget vedtog 8. december 2009 regeringens forslag om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser. Med lovforslaget, der trådte i kraft den 1. januar 2010, blev der givet mulighed for, at den politiske aftale om fusioner på uddannelsesområdet kunne gennemføres, således at følgende skoler kunne fusionere: 1, Det Fynske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater 2, Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium samt 3, Glas- og Keramikskolen Bornholm og Danmarks Designskole. Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding fik endvidere status af videregående uddannelse.

Ny medieaftale

26. maj 2010 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal alliance en ny medieaftale for 2011-2014. I den nye aftale udstikkes rammer, der sikrer lyttere og seere et stærkt DR, bedre plads til kommercielle aktører og mere kvalitet for licenskronerne. Aftalen indebærer bl.a. udbud af den fjerde FM kanal, der skaber reel konkurrence om public service på radioområdet, udvidelse af den regionale sendetid uden for TV2 sendefladen, større valgfrihed for danske seere i forhold til krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt en fastholdelse af licensniveauet. Aftalen erstattettede den aftale, der udløb med udgangen af 2010.

Hurtigt arbejdende udvalg om den nye FM kanals profil

I forbindelse med medieaftalen gældende fra 1. januar 2011 udpegede kulturministeren og parterne bag medieaftalen et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle komme med forslag til en moderne sammenhængende profil for den nye FM kanal. Den nye kanal skulle bæres af nyheder, kultur- og debatprogrammer og fungere som et public service alternativ til bl.a. P1.

Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport

Kulturministeriets Teaterudvalg offentliggjorde rapporten ”Scenekunsten i Danmark – veje til udvikling” om visionen for scenekunsten i Danmark. Rapporten giver et detaljeret øjebliksbillede over scenekunstområdet og udfordringerne i de kommende år. Rapporten præsenterer en vision for scenekunstområdet og giver bud på, hvordan scenekunstens udfordringer kan løses.

Ny spillelovgivning

Folketinget vedtog 3. juni 2010 regeringens forslag om en ny spillelovgivning. Loven sikrer via en ny udlodningsmodel overskudsmodtagerne en stabil indtægt i de kommende år, da der i fremtiden udloddes overskud fra Danske Spil’s monopol på lotteri og heste- og hundevæddemål samt overskud fra Det Danske Klasselotteri til de overskudsmodtagere, som i dag modtager midler fra tips- og lottoloven. Dermed bliver en række vigtige kulturelle og sportslige initiativer fremtidssikret.

21 mio. til digitalisering af Danmarks kulturarv

Kulturminister Per Stig Møller og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udmøntede i fællesskab 21 mio. kr. til digitalisering af kulturarven i 2010-12. Pengene fordeles til fire projekter, der skal gøre dansk kulturarv digitalt tilgængelig. Udmøntningen af midler til digitalisering følger op på en række af de indsatsområder, der blev udpeget i rapporten om digitalisering af kulturarven fra 2009, og skal ses i forlængelse af Kulturministeriets uddeling af 6 mio. kr. til projekter, der skal danne grundlag for fremtidens digitale bevaringsinfrastruktur. Tilsammen tilvejebringer disse indsatser grundlaget for en digitalt tilgængelig kulturarv i fremtiden.

 

Ny (gammel) sokkel til Istedløven

Regeringen [og Dansk Folkeparti] besluttede at finansiere en genskabelse af Istedløvens oprindelige sokkel på Flensborg Gamle Kirkegård. Baggrunden er, at regeringen i sommeren 2009 besluttede at imødekomme en anmodning fra byrådet i Flensborg, om at Istedløven kunne føres tilbage til sin oprindelige placering på byens gamle kirkegård, hvor mange af de danske faldne fra slaget ved Isted den 25. juli 1850 ligger begravet.

 

Per Stig Møllers møde med Kinas kulturminister Cai Wu

Under Kulturministerens møde med Kinas kulturminister Cai Wu orienterede ministeren blandt andet den kinesiske kulturminister om, at Danmark kandiderer til en plads i Verdensarvskomitéen ved UNESCOs Generalkonference i efteråret 2011. Han udtrykte håb om, at Kina vil støtte Danmarks kandidatur. De to ministre var enige om, at Kina og Danmark har en række fælles interesseområder i verdensarvsarbejdet – ikke mindst indsatsen for at beskytte verdensarvsstederne imod klimaforandringerne.

Bred filmaftale

Den daværende regeringen indgik en ny filmaftale for perioden 2011-2014, med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Aftalen sikrer dansk film mere end 2 mia. De centrale punkter i filmaftalen 2011-2014 er, at der sikres over 2 mia. kr. til film over de næste fire år, en større fleksibilitet i støttesystemet, større tilgængelighed for dokumentarfilm, støtte til digitalisering af alle landets biografer samt flere penge til udvikling af computerspil.

Midler til litteraturen blev sikret i finanslovs-forhandlingerne

Det økonomiske grundlag for biblioteksafgiftsordningen og for støtten til litteraturen sikres med en fast, ikke-tidsbegrænset bevilling for finansloven fra 2011.

10 mio. kr. til danske kulturminder i udlandet

Regeringen og Dansk Folkeparti har nu udmøntet 10 mio. kr. fra puljen på i alt 22 mio. kr. over fire år til danske kulturminder i udlandet. Puljen er etableret som et led i aftalen om finansloven for 2010.

Drøftelser om biblioteksafgiften

Der er opnået enighed om, at den eksisterende biblioteksafgiftsordning i hovedsagen fortsætter uændret. Desuden er der opnået enighed om, at Kulturministeriet følger udviklingen af digitale værker på bibliotekerne, navnlig e-bøger og musik.

 

Værdikommissionen blev nedsat

Kulturminister Per Stig Møller udpegede, efter aftale med forligspartierne bag finanslovsaftalen for 2011, den kommende værdikommission. Kommissionen skal kortlægge og skabe debat om, hvilke værdier der er vigtige for danskernes liv. Kommissionen skal sikre en åben og bred folkelig debat og afslutter sit arbejde inden udgangen af 2012.

 

Længere beskyttelse af musikeres ophavsrettigheder

Kommissionen fremsatte i juli 2008 et forslag til direktiv om en udvidelse af beskyttelsestiden for musikere og pladeselskaber, og der var bred enighed blandt Folketingets partier om at arbejde for den beskyttelsestid, der gælder i dag på 50 år fra første fremførelse eller indspilning. Dermed går Danmark ind for en forlængelse af beskyttelsestiden, så kendte danske musikere ikke skal opleve, at deres indspilninger kan udnyttes, uden at de skal give samtykke m.v.

 

Monopolbrud på public service-radio – Radio 24Syv

Som led i medieaftalen for 2011-2014 blev det bl.a. aftalt, at den fjerde landsdækkende FM-kanal skulle være en licensfinansieret public service-kanal med krav om nyheds- aktualitets-, kultur- og debatprogrammer, og at der skulle nedsættes et sagkyndigt udvalg, som efter sommeren 2010 bl.a. foreslog den nyheds/tale-profil, som aftalepartierne valgte. Det blevBerlingske People A/S der fik tilladelse til at drive FM4, den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, og de blev besluttet af de vil drive den under navnet Radio 24syv.

 

Jyske lov vender hjem fra Sverige

Et af dansk kulturarvs største klenodier, det ældste eksemplar af Jyske Lov fra omkring 1280, kom tilbage til Danmark efter næsten 300 års ophold i Sverige. At Jyske Lov nu kan vende tilbage til Danmark, skyldes en aftale mellem Det Kongelige Bibliotek i Danmark og Kungliga Biblioteket i Sverige om en gensidig udveksling af Jyske lov og en svensk landskabslov, Södermannalag, fra 1327.

 

Bred politisk aftale om Teater

VKO-regeringen indgik en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om en række ændringer på teaterområdet, herunder om en ny struktur for Københavns Teater. Aftalen følger op på den brede debat om fremtidens teaterstruktur, som Teaterudvalgets rapport ”Scenekunst i Danmark – veje til udvikling” skabte og på de fire undersøgelser, som blev besluttet iværksat som en umiddelbar opfølgning på rapporten.

Udøvende kunstnere og pladeselskaber får styrket deres rettigheder

EU’s medlemslande besluttede at forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og pladeproducenter. Udøvende kunstneres fremførelser og pladeproducenters lydoptagelser var beskyttet i 50 år fra det tidspunkt, hvor fremførelsen henholdsvis lydoptagelsen fandt sted. Men med de nye regler bliver beskyttelsestiden forlænget til 70 år.

 

 

umiddelbar opfølgning på rapporten.

Udøvende kunstnere og pladeselskaber får styrket deres rettigheder
EU’s medlemslande besluttede at forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og pladeproducenter. Udøvende kunstneres fremførelser og pladeproducenters lydoptagelser var beskyttet i 50 år fra det tidspunkt, hvor fremførelsen henholdsvis lydoptagelsen fandt sted. Men med de nye regler bliver beskyttelsestiden forlænget til 70 år.