Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark (ADD) er en selvejende institution oprettet i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt af 22/12/2004. ADD har til formål at bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både elite- og motionsidrætten.  

Anti Doping Danmark skal i samarbejde med regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD’s opgaver i overensstemmelse med Lov om fremme af integritet i idrætten og internationale regler på området. 

Ifølge bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten LBK nr. 1168 af 07/10/2015 skal Anti Doping Danmark varetage følgende opgaver: 

  • Dopingkontrol
  • Anmeldelse og indbringelse af dopingsager
  • Oplysningsvirksomhed
  • Forsknings - og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
  • Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADD's virkeområde. 

Sekretariatet udfører dopingkontrol både inden for den organiserede idræt og inden for uorganiseret idræt; herunder fitness og styrketræning, samt varetager informations-, rådgivnings- og kampagneopgaver nationalt og internationalt. 

Se Anti Doping Danmarks bestyrelse

Adresse: Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby


Tlf. nr.: 43 26 25 50