Cultural Contact Point Danmark

Cultural Contact Point Danmark er oprettet af Kulturministeriet og har til formål at informere om EU's Kulturprogram i Danmark og vejlede danske ansøgere.

Cultural Contact Point varetages af Kunststyrelsen og bliver støttet af EU's Kulturprogram.

Kulturprogrammet yder støtte til kulturelle samarbejdsprojekter og har til formål at fremme det kulturelle felt der er fælles for borgerne i Europa. Under Kulturprogrammet kan der søges støtte til at gennemføre større eller mindre samarbejdsprojekter.

Engelsk beskrivelse af Cultural Contact Points

Cultural contact points have been established in the Member States and in most of the other countries taking part in the programme. They are responsible for promoting the programme, facilitating the participation of as many cultural professionals as possible, ensuring an exchange of information with national cultural institutions, maintaining contact between the participants in the various Community programmes and a link with the other sources of information on the various Community programmes.


Adresse: H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V


Tlf. nr.: 33 73 33 22