Danmarks Idrætsforbund

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er paraplyorganisation for 61 specialforbund. Specialforbundene varetager opgaverne for idrætsforeningerne, som varetager de aktives interesser. DIF har over 9.000 idrætsforeninger under sig og mere end 1.9 mio. aktive medlemmer.

DIF er både en bredde- og eliteidrætsorganisation. Alle 61 specialforbund i DIF afholder DM i flere discipliner. De bedste udøvere deltager også i EM og VM. DIF er som olympisk komite i Danmark ansvarlig for den danske OL-deltagelse. 

DIF blev stiftet 14. februar 1896 af 18 foreninger og med Dansk Boldspil-Union (DBU) som eneste specialforbund. Ved stiftelsen repræsenterede DIF ni forskellige idrætsgrene og havde ca. 2.200 medlemmer. 

Baggrunden for DIF’s stiftelse var et ønske om at få lavet ensartede amatør- og konkurrenceregler samt at få etableret en organisation, der kunne varetage idrættens interesser over for offentlige myndigheder.

Økonomisk begyndte det tilbage i 1903 med, at DIF modtog et årligt statstilskud på 3.000 kr. I 2012 modtog DIF 284,6 millioner kr. af Kulturministeriet. 

I 1993 tog Dansk Idræts-Forbund navneforandring til Danmarks Idrætsforbund. Navneforandringen skete i forbindelse med fusionen med Danmarks Olympiske Komité, der indtil da havde varetaget den danske deltagelse i de olympiske lege som en selvstændig komité. 

Adresse: Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby


Tlf. nr.: 43 26 26 26