Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center (DAC) er en projektorganisation, som arbejder med udvikling og formidling af viden om arkitektur, byudvikling og byggeri.

Dansk Arkitektur Centers formål er at skabe bred interesse for arkitekturen og dens rolle i samfundet samt at bane vej for nye idéer og udvikling på tværs af byggebranchen.

DAC sætter fokus på, hvordan arkitekturen skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund - i disse år med særligt øje for, hvordan arkitektur og byudvikling kan bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv.

DAC er basisfinansieret af et partnerskab bestående af Realdania, Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Kulturministeriet. DACs projekter finansieres gennem projektrelaterede indtægter og tilskud fra ministerier, fonde, sponsorater og samarbejdsaftaler med erhvervsvirksomheder.

Dansk Arkitektur Center

Adresse: Strandgade 27B
1401 København K


Tlf. nr.: 32 57 19 30
Fax: 32 54 50 10