Dansk BiblioteksCenter (DBC)

Dansk BiblioteksCenter understøtter bibliotekernes indsats for at styrke vidensamfundet ved at udvikle nye videnprodukter og udbygge bibliotekernes it-infrastruktur og leverer løsninger, der strukturerer og formidler viden. 

I dialog med bibliotekerne udvikler Dansk BiblioteksCenter de produkter og services, som biblioteker og biblioteksbrugere efterspørger.

DBC

Adresse: Tempovej 7-11
2750 Ballerup


Tlf. nr.: 44 86 77 77
Fax: 44 86 76 93