Dansk Rock Samråd, ROSA

Dansk Rock Samråd (ROSA) er musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer. ROSA er en selvejende institution.

ROSA's årlige Samråd er den øverste myndighed. Her har hver af de deltagende foreninger to repræsentanter. Samrådet vælger ROSA's bestyrelse. 

Bestyrelsen ansætter organisationslederen, der ansætter personalet til afvikling af aktiviteter (sekretariatet).

Dansk Rock Samråd (ROSA) er musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer og varetager også genreorganisatoriske opgaver indenfor folkemusikken. ROSA er en selvejende institution. 

ROSA's årlige Samråd er den øverste myndighed. Her har hver af de deltagende foreninger to repræsentanter. Samrådet vælger ROSA's bestyrelse. Bestyrelsen ansætter organisationslederen, der ansætter personalet til afvikling af aktiviteter (sekretariatet). 

Dansk Rock Samråd, ROSA

Adresse: Vester Allé 15
8000 Aarhus C


Tlf. nr.: 86 12 84 44